Enerji, Çevre ve mevzuat

Enerji, Çevre ve mevzuat

 İran’daki herhangi bir aktif işletme, çok çeşitli çevre ve enerji kanunları ve yönetmeliklere uymak zorundadır. Enerji ve çevre tatbikatı grubumuz  petrol ve doğalgaz, enerji ve  telekomünikasyon desteği, doğal kaynaklar ve arazi kullanımını, zorunlu izin belgelri ve benzeri işlemleri yerel ve eyalet belediyeler ile uyum içersinde  olarak bu hukuk alanında danışmanlık ihtiyacı duyan yerel ve sınır ötesi müvekillerimize en pratik tavsiyelerde bulunmaya odaklanmaktadır ,

 

  • Kapsamlı hizmetimizden bazı örnekler şunlardır:
  • Araştırma ve geliştirme anlaşmalarının müzakeresi (IPC’ler)
  • Petrol, gaz ve hizmet sermayesinin edinimi ve satışı
  • Boru hatlarının, rafinerilerin, hidrokarbon işleme tesislerinin ve elektrik üretim tesislerinin inşası ve montajı
  • E-ticaret için yazılımın satın alınması ve lisanslanması, veri koruması, donanım temini, IT sistemlerinin dış kaynak kullanımı ve elektronik imza,
  • Cep telefonu operatörlerine ve İnternet servis sağlayıcılarına danışmanlık

Araştırma ve geliştirme anlaşmalarının müzakeresi (IPC'ler)

Cep telefonu operatörlerine ve İnternet servis sağlayıcılarına danışmanlık

Bizimle çalışmak mı istiyorsun?

Share This