İranlı şirket kuruluşu

 

İranlı şirket kuruluşu

İran’a karşı yaptırımların kaldırılmaya çalışılmasıyla birlikte işadamlarının piyasaya girme isteği ve şirket tesciline olan ilgisi gün geçtikçe artm`aktadır.

Avukatlarımız yeni bir İranlı şirketinin kuruluş sürecinin tüm aşamalarında ya da İran’da bir şubenin tescili konusunda yerli ve yabancı müvekillere rehberlik ederek yardımcı olurlar.

 

Yabancı sermaye ile İranlı şirket tescili

2011 yılından bu yana, yabancı şirketler% 100 hisse ve sermayeye sahip olarak İran’da şirket tescil edebiliyor.

İran Ticaret kodlarında sunulan  7 ticari şirket modeli arasında  Limited Şirket ve özel Anonim Şirketi  en uygun şirket modelleri olmaktadırlar.

 

1. Limited Şirketi:

Bu medel şirket en az iki ortakdan oluşmaktadır ve ortakların sorumlulukları genel sermaye meblağında olan hisse payına bağlı olmkatadır.Şirket adında “LTD”’nin zikr edilmesi gereklidir aksihalde şirket limitsiz olarak nitelendirilebilir.

LTD şirketi AŞ’ye nazaren daha kolay tescil ve icra edilebilir.Örneğin :

Kayıt aşamasında bankaya sermaye yatırılması gerekli değildir;
· Yıllık genel kurul gerekli değildir;
· Ortaklar 12’nin altındaysa zorunlu müfettişe ihtiyaç yoktur;
· Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürlerin periyodik olarak seçilmesi gerekmez;
· Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür non-partners seçilebilir.
Bir limited şirketin kayıt belgelerinin listesini görmek için burayı tıklayınız:

 

2. Özel Anonim Şirket
Bu şirket en az 3 hissedardan oluşmaktadır. Her bir hissedarın sorumluluğu şirketteki sermayesi (nominal payı) kadar olan miktardır ve sermaye eşit olarak bölünür ve “Özel Anonim Şirket” şirket adında belirtilir. Asgari sermaye 1.000.000 Riyal (yaklaşık 27 USD) olup nakit veya ayni sermaye içerebilir.
Anonim Şirket, faaliyetlerinde ayrıntılı prosedür izlemelidir; bunlardan en önemlileri şunlardır:

  • Sermayenin en az% 35’i bir İran bankasında yatırılmalıdır;
  • Genel Müdür ve yönetim kurulu üyeleri her iki yılda bir yeniden seçilmelidir;
  • Yönetim kurulu üyeleri hissedar olmalıdırlar;
  • İki Müfettiş yılda bir kez yeniden seçilmelidir;
  • Genel kurul yılda bir kez toplanmalıdır

 Bir Anonim şirketin kayıt belgelerinin listesini görmek için burayı tıklayın.

Sınırlı Sorumluluk Şirketi ve özel anonim şirkete ek olarak, İran Ticaret Kanunu, yabancı ortaklar tarafından kullanılmaya uygun olmamakla birlikte, aşağıdaki türde ticaret dernekleri sağlar:
(a) Kamu Anonim Şirketi (Sherkat Sahami Aam);
(b) Genel ortaklık (Sherkat Tazamoni);
(c) Sınırlı ortaklık (Sherkat Mokhtalet Gheyr Sahami);
(d) Karma ortak anonim ortaklık (Sherkat Mokhtalet Sahami);
(e) Oransal yükümlülük ortaklığı (Sherkat Nesbi);
(f) Üretim ve tüketim kooperatifi (Sherkat Ta’avoni Towlid va Masraf).

 

 

 

Genel Müdür ve yönetim kurulu üyeleri her iki yılda bir yeniden seçilmelidir

İki Müfettiş yılda bir kez yeniden seçilmelidir

Bizimle çalışmak mı istiyorsun?

Share This